Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

17.04.2009 - 30.09.2009

Remont mostu (11,20m) nad ciekiem Olchowym w ciągu drogi krajowej nr 23, na odcinku Myślibórz - Dębno, km 12+993 w m. Ostrowiec

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,1 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,1 mln zł