SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Rozbudowa mostu ( 31,44m ) z dojazdami ( ok. 200mb ) w ci±gu drogi krajowej nr 22, na odcinku Wałacz - Jastrowie, km 177+776 w m. Szwecja nad Rzek± Piław±.
Całkowita warto¶ć robót: ok. 2,8 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 2,8 mln zł
Czas realizacji:
14.04.2009 - 15.11.2009
Zleceniodawca:
GDDKiA Oddział w Szczecinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu z dojazdami

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt