Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

14.04.2009 - 15.11.2009

Rozbudowa mostu (31,44m) z dojazdami (ok. 200mb ) w ciągu drogi krajowej nr 22, na odcinku Wałacz - Jastrowie, km 177+776 w m. Szwecja nad Rzeką Piławą.

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu z dojazdami

Całkowita wartość robót:

ok. 2,8 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,8 mln zł