SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Rozbiórka istniej±cego i budowa nowego mostu w ci±gu drogi powiatowej 1709Z w km 1 + 278 w m. Sowno (7szt. konstrukcji Superkor t. S.C.-33B o B = 7,405m).
Całkowita warto¶ć robót: ok. 4,7 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 4,7 mln zł
Czas realizacji:
01.06.2009 - 06.11.2009
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt