Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.06.2009 - 06.11.2009

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej 1709Z w km 1+278 w m. Sowno (7szt. konstrukcji Superkor t. S.C.-33B o B = 7,405m).

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 4,7 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4,7 mln zł