Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

04.05.2010 - 23.08.2010

Remont wyposażenia mostu nad rzeka Regą, w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 63+748 na odcinku Nowogard - Karlino w m. Płoty

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 600 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 600 tys. zł