Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

24.06.2010 - 29.11.2010

Remont wiaduktu w ciągu drogi Dębina - ST. Czarnowo nad obwodnicą drogi krajowej nr. 3 koło m. Stare Czarnowo.

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu wiaduktu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,5 mln zł