SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko - Węgorzyno w km 26 + 886 - 29 + 520 wraz z przebudow± mostu w km 25 + 773.
Całkowita warto¶ć robót: ok. 2,8 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 2,8 mln zł
Czas realizacji:
01.08.2010 - 30.09.2011
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg Powiatowych w Łobzie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru przebudowy drogi i mostu. Nadzór Autorski

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt