Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.08.2010 - 30.09.2011

Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko - Węgorzyno w km 26+886 - 29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+773.

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi i mostu.
Nadzór Autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 2,8 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,8 mln zł