Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

20.06.2011 - 30.09.2011

Remont dróg powiatowych nr 1295F relacji granica powiatu - Osiecko - Sokola Dąbrowa - Bledzew - Zemsko - Skwierzyna i nr 1344F relacji Bledzew - Goruńsko - Templewo - do drogi woj. nr 137.

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu dróg

Całkowita wartość robót:

ok. 2,3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,3 mln zł