SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa mostu przez rzekę Regę w ci±gu drogi powiatowej nr 0923Z Meszne - Łobez, w m. Unimie, w km 8 + 400.
Całkowita warto¶ć robót: ok. 600 tys.zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 600 tys.zł
Czas realizacji:
01.07.2011 - 14.11.2011
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg Powiatowych w Łobzie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru przebudowy mostu. Nadzór Autorski

ZDJĘCIA

WIDOK I PRZEKRÓJ

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt