Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.07.2011- 14.11.2011

Przebudowa mostu przez rzekę Regę w ciągu drogi powiatowej nr 0923Z Meszne - Łobez, w m. Unimie, w km 8 + 400.

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu.
Nadzór Autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 600 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 600 tys. zł


Widok:
Przekrój: