Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.05.2012 - 20.07.2012

Remont wiaduktu kolejowego (27,10m) na odcinku Nowogard - Płoty (km 115+708) w ciągu drogi powiatowej 0762 Z Wojcieszyn - Radosław w m. Wojcieszyn (km 0+500) z podniesieniem nośności do klasy "D" - 20T.

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu wiaduktu.
Nadzór Autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 300 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 300 tys. zł


Widok:
Przekrój: