SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Budowa mostu na cieku Dobrzyca, w ci±gu drogi le¶nej - le¶nictwo Pluskota, gmina Wałcz.
Całkowita warto¶ć robót: ok. 650 tys. zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 650 tys. zł
Czas realizacji:
15.05.2012 - 26.09.2012
Zleceniodawca:
Nadle¶nictwo Wałcz
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru budowy mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt