Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.05.2012 - 26.09.2012

Budowa mostu na cieku Dobrzyca, w ciągu drogi leśnej - leśnictwo Pluskota, gmina Wałcz.

ZLECENIODAWCA:

Nadleśnictwo Wałcz

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 650 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 650 tys. zł