Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.05.2012 - 20.11.2012

Remont mostu przez rzekę Obrę w Międzyrzeczu

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

400 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

400 tys. zł