SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Rozbudowa mostów w m. Chwarszczany nad rzeką Myslą i kanałem, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 31 Chojna-Kostrzyn
Całkowita wartość robót: 5 687 462 zł
Wartość odpowiedzialność oferenta:
5 687 462 zł
Czas realizacji:
23.07.2012 - 25.10.2013
Zleceniodawca:
GDDKiA Odział w Szczecinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru rozbudowy mostów i przebudowy dojazdów

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt