Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

23.07.2012 - 25.10.2013

Rozbudowa mostów w m. Chwarszczany nad rzeką Myślą i kanałem, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 31 Chojna-Kostrzyn

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostów i przebudowy dojazdów

Całkowita wartość robót:

5 687 462 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

5 687 462 zł