Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

03.07.2013 - 18.12.2013

Przebudowa drogi powiatowej nr 3920 Z Dołuje-Przecław poprzez budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz warstwami bitumicznymi jezdni w Warzymicach

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi i instalacji sanitarnych

Zakres robót:
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3920 Z Dołuje - Przecław poprzez budowę chodnika wraz z kanalizacja deszczową w Warzymicach”
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3920 Z Dołuje - II etap. Wykonanie warstwy wyrównawczej”.
Całkowita wartość robót:

2.480.932 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

2.480.932 zł