Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

11.06.2014 - 07.11.2014

Przebudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko–Węgorzyno w km 23+279 - 26+886

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

3 317 184,86 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

3 317 184,86 zł