SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1351F na odcinku o dł. 375 m wraz z kanalizacją deszczową w msc. Murzynowo Etap II, km 0+555,00 – 0+930,00

Całkowita wartość robót: 1 068 643 zł
Wartość odpowiedzialność oferenta:
1 068 643 zł
Czas realizacji:
28.05.2015 - 06.11.2015
Zleceniodawca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru remontu drogi i instalacji sanitarnych

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt