Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

28.05.2015 - 06.11.2015

Przebudowa drogi powiatowej nr 1351F na odcinku o dł. 375m wraz z kanalizacją deszczową w msc. Murzynowo Etap II, km 0+555,00 – 0+930,00

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu drogi i instalacji sanitarnych

Całkowita wartość robót:

1 068 643 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1 068 643 zł