Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

19.10.2015 - 20.11.2015

Wykonania remontu pomostu oraz dyliny jezdni mostu na rzece Obrze w ciągu drogi powiatowej nr 1349F w msc. Skwierzyna

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

146 370 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

146 370 zł