Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

28.05.2015 - 07.12.2015

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w msc. Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej Nr 3304F (ul. Libelta w msc. Międzyrzecz)

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu drogi i instalacji sanitarnych

Całkowita wartość robót:

5 161 890 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

5 161 890 zł