Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

05.04.2016 - 01.07.2016

Remont kładki dla pieszych przez rzekę Łożnicę, w ciągu drogi powiatowej nr 14330Z w msc. Łobez ul. Hanki Sawickiej

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu kładki dla pieszych

Całkowita wartość robót:

32 288 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

32 288 zł