Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

22.08.2016 - 21.12.2016

Przebudowa mostu o nr JNI 14270087 na rzece Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 1425Z w km 23+960

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu i drogi (dojazdy)

Całkowita wartość robót:

1 937 065 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1 937 065 zł