Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

10.03.2017 - 10.08.2017

Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce – Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów w msc. Jagów wraz z włączeniem drogi 2211Z do drogi woj. nr. 151 w msc. Pełczyce

ZLECENIODAWCA:

Gmina Pełczyce

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg

Całkowita wartość robót:

2 947 585 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

2 947 585 zł