Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

07.09.2017 - 12.10.2017

Kompleksowa wymiana pomostu i dyliny jezdni, mostu JNI 1450041 w ciągu drogi powiatowej nr. 1342F w msc. Kursko, km 2 + 292.00

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu zabytkowego
Nadzór konserwatorski

Całkowita wartość robót:

180.000 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

180.000 zł