SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót:

Kompleksowa wymiana pomostu i dyliny jezdni, mostu JNI 1450041 w ciągu drogi powiatowej nr. 1342F w msc. Kursko, km 2 + 292.00

Całkowita wartość robót: 180.000 zł
Wartość odpowiedzialność oferenta:
180.000 zł
Czas realizacji:
07.09.2017 - 12.10.2017
Zleceniodawca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru remontu mostu zabytkowego + nadzór konserwatorski

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt