Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

07.08.0.2017 - 07.11.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1355F w msc. Panowice 00

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

687.905 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

687.905 zł