Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

24.02.2017 - 21.11.2017

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 3914Z Szczecin - Police, ul. Asfaltowa w Policach, położonego nad linią kolejową nr 406 Szczecin Główny - Trzebież Szczecińska w km 21+610

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu, drogi (dojazdy), instalacji wod-kan, teletechnicznych, energetycznych i gazowych

Całkowita wartość robót:

4.587.477 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

4.587.477 zł