SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót:

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 3914Z Szczecin - Police, ul. Asfaltowa w Policach, położonego nad linią kolejową nr 406 Szczecin Główny - Trzebież Szczecińska w km 21 + 610

Całkowita wartość robót: 4.587.477 zł
Wartość odpowiedzialność oferenta:
4.587.477 zł
Czas realizacji:
24.02.2017 - 21.11.2017
Zleceniodawca:
Starostwo Powiatowe w Policach
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu, drogi (dojazdy), instalacji wod-kan, teletechnicznych, energetycznych i gazowych

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt