Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

28.06.2018 - 10.12.2018

Przebudowa dróg gminnych w msc. Sokola Dąbrowa, Stary Dworek i przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Nowej Wsi.

ZLECENIODAWCA:

Gmina Bledzew

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej

Całkowita wartość robót:

1.377.719 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.377.719 zł