Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

26.02.2018 - 30.11.2018

Przebudowa dróg powiatowych nr 1327F i 1330F w msc. Lubikowo, gmina Przytoczna.

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej

Całkowita wartość robót:

4.671.372 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

4.671.372 zł