Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

07.08.2018 - 19.12.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje - Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. Przecław.

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej

Całkowita wartość robót:

4.464.119 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

4.464.119 zł