Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

05.10.2018 - 14.06.2019

"Przebudowa mostu o numerze JNI 14240083 na rzece Drawie (km 62+525) w ciągu drogi powiatowej nr 2224Z, km 8+473 w msc. Barnimie – Etap I" wraz z dojazdami.

ZLECENIODAWCA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy mostu, dróg dojazdowych i budowy kanalizacji deszczowej

Całkowita wartość robót:

3.520.936 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

3.520.936 zł