Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

06.05.2019 - 24.10.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1354F odcinek Stary Dwór – Brójce.

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

1.682.649 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.682.649 zł