Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

19.06.2019 - 30.10.2019

Przebudowa ulicy Chopina w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej.

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy ulicy i budowy kanalizacji deszczowej

Całkowita wartość robót:

1.366.095 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.366.095 zł