Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

21.08.2019 - 11.12.2019

Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1365F w km 14+967 w msc. Górki Noteckie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu i dróg dojazdu

Całkowita wartość robót:

951.010 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

951.010 zł