Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

07.05.2020 - 31.07.2020

Remont pomostów jeziornych plaży miejskiej w Barlinku

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Barlinku

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu pomostów jeziornych

Całkowita wartość robót:

1.423.520 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.423.520 zł


Referencje:

obrazek referencji