Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

17.12.2019 - 26.08.2020

Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie do plaży miejskiej z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej.

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Świebodzinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi i instalacji sanitarnych

Całkowita wartość robót:

1.351.770 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.351.770 zł


Referencje:

obrazek referencji