Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

08.10.2019 - 24.09.2020

Budowa dróg i ścieżek rowerowych w Pełczycach: odcinek Pełczyce – gr. gminy.

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Pełczycach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy dróg i ścieżek rowerowych

Całkowita wartość robót:

2.949.364 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

2.949.364 zł


Referencje:

obrazek referencji