Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

25.08.2020 - 12.11.2020

Remont mostu na kanale Niesulickim, na działce nr 219/2 w msc. Nowa Wioska.

ZLECENIODAWCA:

Urząd Gminy w Lubrzy

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

187.942 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

187.942 zł


Referencje:

obrazek referencji