Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

02.09.2020 - 14.01.2021

Rozbudowa i przebudowa mola na terenie części działki nr 64 położonej w msc. Charzykowy, gmina Chojnice.

ZLECENIODAWCA:

Urząd Gminy w Chojnicach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mola na jeziorze Charzykowskim

Całkowita wartość robót:

1.761.512 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.761.512 zł


Referencje:

obrazek referencji