Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

02.12.2020 - 15.04.2021

Budowa pomostu rekreacyjnego na działce nr ewid. 282, obręb 0005 Nowa Wioska w gminie Lubrza

ZLECENIODAWCA:

Urząd Gminy w Lubrzy

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy pomostów jeziornych

Całkowita wartość robót:

344.368 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

344.368 zł


Referencje:

obrazek referencji