Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

09.07.2021 - 18.11.2021

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu – JNI – F00129500001 – w ciągu drogi powiatowej nr 1295F, km 12+453 w m. Bledzew

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy i budowy przepustu

Całkowita wartość robót:

744.514 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

744.514 zł


Referencje:

obrazek referencji