Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

19.11.2019 - 30.11.2021

Przebudowa mostu – JNI – 14150047 w ciągu drogi powiatowej nr 1328F,km 3+044 w m. Żółwin

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

2.779.295 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

2.779.295 zł


Referencje:

obrazek referencji