Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

28.09.2021 - 15.12.2021

Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr. 31 w m. Witniczka

ZLECENIODAWCA:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy przepustu

Całkowita wartość robót:

1.829.678 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.829.678 zł


Referencje:

obrazek referencji