Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

22.06.2021 - 21.06.2022

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4339Z w Winnikach na dł. 1,106 km

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi powiatowej

Całkowita wartość robót:

5.102.082 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

5.102.082 zł


Referencje:

obrazek referencji