Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

07.09.2021 - 07.10.2022

Przebudowa mostu zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo – Ługowina – Piaski w km 1 + 544

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy nowego mostu

Całkowita wartość robót:

4.982.567 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

4.982.567 zł


Referencje:

obrazek referencji