Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

09.03.2022 - 28.04.2023

Przebudowa drogi woj. nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z

ZLECENIODAWCA:

Gmina Cedynia

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy ścieżki rowerowej

Całkowita wartość robót:

3.863.720 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

3.863.720 zł


Referencje:

obrazek referencji