Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

24.10.2022 - 16.06.2023

Modernizacja mostu przy ul. Powstańców Warszawskich w Darłowie

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Darłowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru modernizacji mostu

Całkowita wartość robót:

975.632 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

975.632 zł


Referencje:

obrazek referencji