Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach pracy zawodowej w latach 1983-1998

F. Projekty techniczne na zlecenie UM Szczecin - Wydział Inżynierii Miejskiej


REMONT MOSTU PORTOWEGO

przez rz. Parnicę w ciągu ul. Energetyków (trasa wlotowa do miasta) w Szczecinie: długość mostu - 105,5m, szerokość mostu - 25,1m (dwie jezdnie po 7,5 m, chodniki po 2,2 m, torowisko tramwajowe 5,7 m)