Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach pracy zawodowej w latach 1983-1998

G. Wykonane Orzeczenia Techniczne (ekspertyzy)


WIADUKT DROGOWY

nad torami kolejowymi ul. Powstańców Wlkp. - Budziszyńska w Szczecinie (długość 84,5 m)

Orzeczenie Techniczne wykonane na podstawie wygranego przetargu na zlecenie UM Szczecin - Wydział Inżynierii Miejskiej

Galeria: