Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach pracy zawodowej w latach 1983-1998

G. Wykonane Orzeczenia Techniczne (ekspertyzy)


ESTAKADA

w ciągu drogi magistralnej 1/G w Policach (długość 179,00 m)

Orzeczenie Techniczne wykonano na podstawie wygranego przetargu na zlecenie Zakładów Chemicznych w Policach

Galeria: