Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach pracy zawodowej w latach 1983-1998

H. Projekty techniczne remontu


MOSTU PRZEZ RZEKĘ

Płonię w ciągu ul. Racławickiej w Szczecin-Dąbiu (długość 14,66m)

Projekt remontu mostu wykonano na podstawie wygranego przetargu na zlecenie UM - Szczecin

Galeria: