Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach pracy zawodowej w latach 1983-1998

H. Projekty techniczne remontu


WIADUKTU DROGOWEGO

nad torami PKP w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie (długość 70 m)

Projekt remontu mostu wykonano na podstawie wygranego przetargu na zlecenie UM - Szczecin

Galeria: