Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach pracy zawodowej w latach 1983-1998

H. Projekty techniczne remontu


WIADUKTU NA TORAMI

PKP w ciągu ul. Powstańców Wlkp. w Szczecinie ( długość 44,5 m)

Projekt remontu mostu wykonano na podstawie wygranego przetargu na zlecenie UM - Szczecin