Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

28.09.2020 - 04.12.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 4332Z Tucze–Dobropole w km 0+000 ÷ 3+616.

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi i instalacji sanitarnych

Całkowita wartość robót:

1.914.374 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.914.374 zł


Referencje:

obrazek referencji